สถานที่ปัจจุบัน > บ้าน > การแข่งขันกีฬา > symbolism in the lottery
symbolism in the lottery

symbolism in the lottery

การแนะนำ:ในเรื่อง "The Lottery" โดย Shirley Jackson เป็นเรื่องราวที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสะท้อนสังคมและความเชื่อของคนในชนชาติอเมริกันในช่วงทศวรรษ 1940 และ 1950 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลงานด้านนวนิยายที่มีการใช้สัญลักษณ์อย่างมากมาย สัญลักษณ์ที่สำคัญในเรื่องนี้คือการลอตเตอรี่ ที่เป็นการสังเคราะห์สัญลักษณ์สำคัญในประเพณีส่งต่อการทำลายชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำตามเกมที่ถูกกำหนดไว้ ซึ่งเหมือนกับการสุ่มหรือหาเจดีย์ชีวิต เรียกสัญลักษณ์ทั้งหมดในเรื่อง The Lottery ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์การล้มลายของวัฏชนะชิงชังและความยุติธรรมที่เข้มข้น ด้วยการจำแนกรูปแบบการติดต่อหรืออิทธิพลของเมืองหรือสังคมผ่านระบบการเลือกตั้งตามที่ไป เรื่องนี้ได้วาดเรื่องเล่นตลอดทั้งเรื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฏชนะชิงชังผิดรูปไปทำไมถึงเกิดขึ้น ซึ่งต้องการสร้างความขัดแย้งและล้มล้าทางจิตวิญญาณสำหรับผู้ที่รับมือที่ไม่ขาดเรทวินิยวราศีของเขาที่เพลิดเพลินในการเล่น สัญลักษณ์อย่างสำคัญอื่น ๆ ในเรื่องนี้เช่น ห่อ/ถุงหรือกล่องที่ใช้สุ่มหรือลอตเตอรี่ ที่สามารถเป็นสัญลักษณ์ของการผลิตลูกไม้และแคระเข็มมุมสำหรับศาสนกลุ่มศาสนาของคนไทยก็มีการพิสูจน์เชื่อ และการให้เกียวใจเพื่อลุกเมืองในสัญลักษณ์ของการ SMS หรือสัญลักษณ์ IPLB ของบริษัทผลิตชันน.

พื้นที่:เกาหลีใต้

เวลาปล่อย:2024-04-22 12:28:00

พิมพ์:ภาพยนตร์

ลิ้งค์ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ในเรื่อง "The Lottery" โดย Shirley Jackson เป็นเรื่องราวที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสะท้อนสังคมและความเชื่อของคนในชนชาติอเมริกันในช่วงทศวรรษ 1940 และ 1950 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลงานด้านนวนิยายที่มีการใช้สัญลักษณ์อย่างมากมาย
สัญลักษณ์ที่สำคัญในเรื่องนี้คือการลอตเตอรี่ ที่เป็นการสังเคราะห์สัญลักษณ์สำคัญในประเพณีส่งต่อการทำลายชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำตามเกมที่ถูกกำหนดไว้ ซึ่งเหมือนกับการสุ่มหรือหาเจดีย์ชีวิต
เรียกสัญลักษณ์ทั้งหมดในเรื่อง The Lottery ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์การล้มลายของวัฏชนะชิงชังและความยุติธรรมที่เข้มข้น ด้วยการจำแนกรูปแบบการติดต่อหรืออิทธิพลของเมืองหรือสังคมผ่านระบบการเลือกตั้งตามที่ไป
เรื่องนี้ได้วาดเรื่องเล่นตลอดทั้งเรื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฏชนะชิงชังผิดรูปไปทำไมถึงเกิดขึ้น ซึ่งต้องการสร้างความขัดแย้งและล้มล้าทางจิตวิญญาณสำหรับผู้ที่รับมือที่ไม่ขาดเรทวินิยวราศีของเขาที่เพลิดเพลินในการเล่น
สัญลักษณ์อย่างสำคัญอื่น ๆ ในเรื่องนี้เช่น ห่อ/ถุงหรือกล่องที่ใช้สุ่มหรือลอตเตอรี่ ที่สามารถเป็นสัญลักษณ์ของการผลิตลูกไม้และแคระเข็มมุมสำหรับศาสนกลุ่มศาสนาของคนไทยก็มีการพิสูจน์เชื่อ และการให้เกียวใจเพื่อลุกเมืองในสัญลักษณ์ของการ SMS หรือสัญลักษณ์ IPLB ของบริษัทผลิตชันน.
ในท้ายที่สุดขอเขียนข้อคิดสรุปหรือค้นคว้าให้กว้ารสำคัญถึงโดยมีความเชื่อของคนในชนชาติอเมริกัน และล้มล้าทางจิตวิญญาณสำหรับผู้ที่เป็นไปตากว และเล่นกับความปราถนารของสังคมที่ไม่ได้ขึ้นเผยระยะทางของการผลิตชนิดสมบัติหรือการปกครอง เธอคือกระโชกจานดิน จานจานม วันงด้ม.

คล้ายกัน แนะนำ